Araw ng Pagsakay sa Pampublikong Transportasyon

  • Libre ang Muni para sa lahat ng kabataan. 
  • Makasasakay nang libre sa Muni ang mga indibidwal na 18 taong gulang at mas bata pa.  Ipakita ang pagmamahal sa Muni sa pamamagitan ng pagsakay dito papunta sa eskuwelahan sa Setyembre 15.  Mangako na sasakay dito mag-click dito

Kung Paano Sumakay sa Muni

  • Hanapin ang hintuan ng iyong bus 
  • Makasasakay nang libre ang mga indibidwal na 18 taong gulang at mas bata pa* 
  • Pumasok sa anumang pintuan ng sasakyan
  • Magbigayan sa espasyo at igalang ang may prayoridad sa mga upuan. 
  • Para makalabas sa sasakyan, posibleng kailangan mong itulak ang hawakan o bar para magbukas ang pintuan

*Dalhin ang ID mo bilang estudyante

that's my ride
Social
Hub